คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่จำกัดโครงการ ไม่จำกัดคณะ/สาขา
หมายเหตุ : คณะ/สาขาที่เปิดรับ อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คู่มือเตรียมพร้อมก่อนการสมัครรอบพอร์ต รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2567