คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา


รายละเอียด
วันที่รับสมัคร
-


คุณสมบัติเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ

         เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับชาติ นานาชาติ หรือระดับโลก

         เป็นนักกีฬาที่เคยได้รับเหรียญรางวัลรอบสุดท้าย ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

         ต้องเป็นนักกีฬาดังต่อไปนี้ 1.กรีฑา 2.ว่ายน้ำ 3.เทควันโด 4.ยูโด 5.ยูยิตสู 6.คาราเต้-โด      7.บริดจ์ 8.หมากกระดาน 9.ครอสเวิร์ส 10.เอแม็ต 11.คำคม 12.เปตอง 13.ยิงปืน 14.วอลเลย์บอล            15.วอลเลย์บอลชาดหาด 16.เซปักตะกร้อ 17.มวยไทย 18.มวยสากลสมัครเล่น 19.เทนนิส 20.ซอฟท์บอล    21.ฟุตซอล 22.ฟุตบอล 23.อีสปอร์ต 24. บาสเกตบอล

ทั้งนี้ ผลงานจะต้องมีระยะเวลาผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
------------------------------------------

รายละเอียดแต่ละสาขาวิชา จะแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนสมัครเอกสารแนบ (รายละเอียด)
ประกาศ 2849

ประเภทการส่งเอกสารการสมัคร
อัพโหลดเอกสาร


เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : ปพ.1
Portfolio สำหรับนักเรียนที่สมัครโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ผลงานด้านกีฬา ต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร
ศศ.บ. (การระหว่างประเทศ) การระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
(วิทยาลัยนานาชาติ)
1 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) การจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
(วิทยาลัยนานาชาติ)
1 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
1 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
(วิทยาลัยนานาชาติ)
1 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
1 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจสากล
(วิทยาลัยนานาชาติ)
1 1500 รายละเอียดการรับสมัคร
บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
(วิทยาลัยนานาชาติ)
1 1500 รายละเอียดการรับสมัคร