https://apps.admissions.kku.ac.th/web/Port/PortProject"> โครงการที่เปิดรับ
 • คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2567

  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

  :


  รายละเอียด
  วันที่รับสมัคร
  -


  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 82

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 82
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 130
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  เอกสารแนบ (รายละเอียด)
  ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2566

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 125

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 125
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 130
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined offset: 0

  Filename: views/port_detailview.php

  Line Number: 138

  Backtrace:

  File: /var/www/html/application/views/port_detailview.php
  Line: 138
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/application/controllers/Port.php
  Line: 130
  Function: view

  File: /var/www/html/index.php
  Line: 298
  Function: require_once

  เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
  หนังสือแนะนำตัว (Recommendation)
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : ให้คุณครูประจำชั้น หรือ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ผู้อำนวยการโรงเรียน เขียนแนะนำว่าผู้สมัครมีความเหมาะสมที่จะเป็นเภสัชกรเพราะอะไร
  คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ หรือ สมัครหลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) โดยใช้เกณฑ์ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุ
  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
  รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
  หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีใบ ปพ.1 มี 2 หน้า ให้รับรองสำเนาถูกต้องทั้ง 2 หน้า
  สำเนาบัตรประชาชน
  รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้อง
  สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
  เอกสารใบสมัคร
  รายละเอียด : ใบสมัครของนักเรียนที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมเซ็นรับรอง
  หมายเหตุ : ติดรูปถ่าย 1นิ้ว หรือ 1.5นิ้ว และเซ็นชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย
  Portfolio
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : -
  คะแนนผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ (ถ้ามี) หรือ สมัครหลักสูตรนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) (ถ้ามี)
  สำเนาใบประกาศนียบัตรจากค่าย สอวน. หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันโอลิมปิก
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : ถ้ามี
  หนังสือรับรองการมีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 30% แรกของโรงเรียนและระบุลำดับที่
  รายละเอียด :
  หมายเหตุ : สามารถใช้ใบ ปพ.7 โดยระบุ "มีผลการเรียนอยู่ใน 30%แรกของโรงเรียน และอยู่ลำดับที่ ....."


  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  ชื่อสาขา / หลักสูตร จำนวนรับ ค่าสมัคร